Radionice Male škole rokenrola

 

Vokalna radionica

Polaznici u ovoj radionici imaju priliku da savladaju neke od osnovnih “prepreka” koje se tiču samog pevanja. To podrazumeva vežbe na pravilnoj dikciji i jasno definisanje glasa, snage glasa i pravilno disanje; vežbe intonacije i interpretacije. 

Gitarska radionica

Ova radionica pruža mladim gitaristima da savladaju početničke korake same gitare. U to spada sviranje osnovnih akorada, prikladnih solo deonica za malo naprednije, sticanje samog ritma desne ruke i uvežbavanje pesama.

Bass radionica

Bass je zajedno sa bubnjem najvažniji deo samog benda, pa zajedno čine “ritam sekciju”. Mladi basisti imaju priliku da savladaju osnovne bas linije, rifove, gde se koji ton nalazi na vratu bass gitare, vežbe na praznim žicama, ritmičke sekcije i samo sviranje prstima.

Bubnjarska radionica

U ovoj radionici bubnjari uče osnovne delove bubnja, držanje i kontrolu bubnjarske palice, osnovni udarac – single stroke, naglasci (up/down/tap/full stroke), kontrola palice prstima (finger control), kontrola bas pedale – različite vrste udaraca, upoznavanje sa nekim osnovnim muzičkim pojmovima - ritam, metar, takt, tempo…

Klavijaturska radionica

U ovoj radionici početnici uče pravilno držanje prstiju, osnovne akorde, uskađivanje leve i desne ruke, harmonije, koja papučica za šta služi na klaviru kao i samo trajanje nota.  

Radionica za komponovanje muzike

Ova radionica pruža priliku polaznicima da iskomponuju neke svoje prve pesme. 

Radionica za pisanje tekstova

U ovoj radionici polaznici ispisuju svoje ideje i prave svoje prve stihove i pesme.